Mindfulness & Beeldende therapie Nascholing

Mindfulness heeft in de geestelijke gezondheidszorg een duidelijke plek gevonden. De belangstelling voor mindfulness en hoe deze te integreren in vaktherapie is groot. Het verheugt ons te kunnen mededelen dat we opnieuw een training aan kunnen bieden met als thema integratie van mindfulness in beeldende therapie. In de vorm van een meerdaagse training wordt onderzocht hoe beeldend werken gebaseerd op mindfulnessprincipes concreet vorm kan krijgen in de beeldende therapie.

We bieden een programma aan waarin aandachtgerichte beeldende werkvormen worden verkend, en het begeleiden hiervan bij cliënten geoefend wordt. Er is gedurende de training veel aandacht voor de houding van de therapeut bij deze werkwijze. Deze houding wordt geoefend met behulp van casussen en beeldende werkvormen. Eigen ervaringen met aandachttraining en het werken met cliënten in de beroepspraktijk vormen de basis voor uitwisseling, onderzoek en thuiswerk.
We zullen op deze wijze de mogelijkheden en grenzen van mindfulness in beeldende therapie verkennen, en in kaart brengen.  Gedurende de training wordt duidelijk hoe je als beeldend of kunstzinnig therapeut verantwoord en geïnspireerd kunnen werken vanuit mindfulnessprincipes.

Trainers:                                    Marijke Kremers & Esther Krul
Plaats:                                        Atelier Beeldend Zijn
Adres:                                         Molenveldlaan 142, 6523 RN te Nijmegen
Data:                                            Najaar 2019 (data volgen)
Tijd:                                              Drie dagen van 10.00 – 15.30 uur
Kosten:                                       475 euro(incl. btw, materiaal, koffie/thee, soep)
Aantal:                                        minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers
Studiebelasting:                    15 contacturen & 10 uur zelfstudie (excl. evt module)
Accreditatie:                           SRCT/FVB 25 punten

Informatie:                               info@estherkrul.nlof 06-49117989
Inschrijving:                             retour vragenlijst t.zt. op volgorde van aanmelding
Betaling:                                    na ontvangst rekening
Voorwaarde:                            beeldend therapeut + ervaring mindfulness