Visie Mindfulness

‘Houding is belangrijker dan inhoud’

Mindfulness heeft zijn wortels in het boeddhisme, en wordt toegepast in een moderne westerse context. Mindfulness betekent ‘opmerkzaamheid’ oftewel ‘aandacht’.

In een aandachtgerichte (mindfulness)training ontwikkel je het observerend vermogen en een andere houding ten opzichte van gedachten, gevoelens en sensaties. Deze mindfulle houding kenmerkt zich door genuanceerde open waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere bewuste reactie dan vanuit ingesleten gewoontepatronen.